Algemene voorwaarden Bosbaden

Openbare bosbadsessies

De tijden van de activiteiten zijn indicatief en gebaseerd op ideale omstandigheden. Deze tijden kunnen teruggebracht worden of veranderen door weersomstandigheden. Er is een 10-minuten tolerantiebeleid zodat alle deelnemers kunnen aankomen op de plek zoals die aangegeven staat onder ‘ontmoetingsplek’.

Privé bosbaden
Na het bespreken van de deelnemer zijn of haar wensen zal Nature Works een offerte verzenden waarop akkoord gegeven dient te worden. Op dit moment is de reservering definitief. Na afloop van de activiteit zal Nature Works een factuur verzenden die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Openbare bosbadsessies

 • Door deelnemer: eenmaal geboekte en betaalde activiteiten kunnen niet worden geannuleerd. Wel kan de plaats worden doorgegeven aan een bekende; stel mij daar dan uiterlijk één dag van te voren van op de hoogte via [email protected] (of 06 – 48751077). Wanneer de deelnemer niet op de afgesproken datum, tijd en plek op komt dagen zonder een annulering te hebben doorgegeven, verliest de deelnemer het recht om op een ander tijdstip deel te nemen. Een nieuwe reservering zal dan gemaakt moeten worden.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de gids (Mireille Schermer) of andere calamiteiten, wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum. Als de nieuwe datum voor de deelnemer niet goed uitkomt, kan deze ervoor kiezen het geld terug te ontvangen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): activiteiten worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over.


Zakelijke bosbaden

 • Door de klant: eenmaal geboekte en betaalde activiteiten kunnen niet worden geannuleerd. In overleg kunnen we zoeken naar een alternatieve datum voor het bosbad of andere dienst.
 • Bij calamiteiten: bij ziekte van de gids (Mireille Schermer) of andere calamiteiten.
 • Indien dit mogelijk of wenselijk is ontvangt de klant het geld terug binnen twee werkdagen.
 • Annulering bij extreme weersomstandigheden (code oranje of rood KNMI) en/of vanaf windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of temperaturen >29°C): activiteiten worden geannuleerd. Je krijgt daar uiterlijk één dag van te voren via de mail bericht over


VERANTWOORDELIJKHEID

Deelnemers en afnemers van alle genoemde activiteiten en diensten van Nature Works:

 • Erkennen het risico dat outdoor-activiteiten, in een natuurlijke omgeving, risico’s met zich mee kunnen brengen, zij het persoonlijk dan wel materieel voor zichzelf of derde partijen;
 • Zijn zich bewust dat in sommige gevallen de activiteiten plaatsvinden op locaties waar in het geval van een ongeval de noodhulpdiensten er langer over kunnen doen om te arriveren;
 • Erkennen dat Nature Works en diens gids waar mogelijk altijd veiligheidsrisico’s uit de weg zullen gaan, maar geen invloed hebben op onvoorspelbare risicofactoren;
 • Nuttigen aangeboden versnaperingen en thee met wilde ingrediënten op eigen risico. Nature Works is niet aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen maar uiterst zorgvuldig met de verwerking van de meest veilige ingrediënten;
 • Dragen verantwoordelijkheid voor het melding maken van medicijngebruik waarbij kruiden kunnen interacteren, en/of zwangerschap waarbij bepaalde kruiden beter gemeden kunnen worden zodat Nature Works een passend advies kan geven.    
 • Deelnemers aan activiteiten verklaren zich bij deelname akkoord dat Nature Works als organisator van de activiteit of evenement niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele geleden schade.


Bij registratie en deelname in een activiteit gaat de deelnemer akkoord dat:

 • hij / zij zich bewust is van de risico’s van de activiteit en vrijwillig deelneemt aan de activiteit
 • hij / zij de regels en richtlijnen respecteert die door Nature Works gegeven worden, evenals aanbevelingen en instructies opvolgt; voor zijn/haar eigen veiligheid, die van de anderen (deelnemers of geen-deelnemers) en voor de setting waar de activiteit plaatsvindt, zij het een openbare natuurlijke omgeving of privé terrein.
 • Voor bosbaden bij  Nature Works geldt dat je op eigen risico mee het bos in gaat. Bij eventuele schade of letsel kan Nature Works niet aansprakelijk gesteld worden. Nature Works zal er alles aan doen om de veiligheid van bosbaders te waarborgen.


Nature Works neemt geen verantwoordelijkheid voor ongepast gedrag van de deelnemers tijdens activiteiten of voor schade veroorzaakt door een derde partij (deelnemer of geen deelnemers) of de natuurlijke omgeving.

Nature Works en diens gids is in het bezit van een EHBO Diploma Eerste Hulp en EHBO Outdoor

TIJDEN

De tijden van de activiteiten zijn indicatief en gebaseerd op ideale omstandigheden. Deze tijden kunnen teruggebracht worden of veranderen door weersomstandigheden. Er is een 10-minuten tolerantiebeleid zodat alle deelnemers kunnen aankomen op de plek zoals die aangegeven staat onder ‘ontmoetingsplek’.

COPYRIGHT EN EIGENDOMSRECHT

Van de teksten en het beeld op deze website, de huisstijl,  en van alle uitnodigingen, ligt het copyright bij Mireille Schermer van Nature Works © . Deelnemers aan de evenementen en activiteiten van Nature Works verklaren zich bij deelname akkoord met dit copyright en het intellectuele eigendomsrecht.

Nature Works © 2023

Mireille Schermer

Beeldende kunst

KVK-nummer: 37067190

Eenmanszaak

Hoofdvestiging

Vestigingsnummer: 000008720282

Castricum

Handelsnamen:

Mireille Schermer

Mireille Schermer Art Works

Mireille Schermer Nature Works

Castricum